Liseleje Vandværk

Lovgivning om vandforsyning

 

Vandforsyningsloven

Vandforsyning i Danmark er reguleret af vandforsyningsloven.


Drikkevandsbekendtgørelse

De nærmere regler fremgår af drikkevandsbekendtgørelsen.

 

Regler om forbrugerinformation

I drikkevandsbekendtgørelsen er anført vandværkernes pligt til, mindst en gang årligt, at informere forbrugerne om:

  • Vandforsyningens navn, adresse, telefonnumre, e-mail og evt. kontaktpersoner
  • Forsyningsområde
  • Indvindingsmængde og områder, hvor vandet indvindes fra
  • Vandbehandlingen på vandværket
  • Antal og resultater af kontrolmålinger
  • Drikkevandets generelle kvalitet 
  • Oplysning om overskridelser af kvalitetskrav

 

Liseleje Vandværk
Vandværksvej 3
3360 Liseleje

 

Administration

AM Regnskab

Telefon 4060 9496
Mail: administration@liselejevand.dk

Mandag til fredag 10-14. Onsdag også 16-17.


 

Forsyningssvigt

 

Såfremt der er forsyningssvigt, formodning om forurening eller lækage kontakt os på vagttelefonen:

88 44 05 15

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 23º dH


Senest målt den: 23-01-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt