Liseleje Vandværk

Vandingsregler

 

1. Al vanding af plæner er strengt forbudt.

2. Havevanding med slange (ikke plæner) er tilladt hver anden dag mellem kl. 19.00 og 21.00. Lige vejnumre på lige datoer og ulige vejnumre på ulige datoer.

3. Overtrædelse af disse bestemmelser, der gælder indtil videre, kan i henhold til vedtægterne samt vandforsyningsloven straffes med bøde og i gentagelsestilfælde medføre lukning for vandet.

Bemærk at der er generelt forbud mod plænevanding i Halsnæs Kommune


 

Liseleje Vandværk
Vandværksvej 3
3360 Liseleje

 

Administration

AM Regnskab

Telefon 4060 9496
Mail: administration@liselejevand.dk

Mandag til fredag 10-14. Onsdag også 16-17.


 

Forsyningssvigt

 

Såfremt der er forsyningssvigt, formodning om forurening eller lækage kontakt os på vagttelefonen:

88 44 05 15

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 23º dH


Senest målt den: 23-01-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt